LOGGA IN

businessAdministration för din skola

Skoladministration består av många olika delar. Det mest grundläggande är att skolan ska kunna spara och hämta information på ett enkelt sätt. För att inte några få personer ska behöva serva andra erbjuder Schoolity samma verktyg till samtliga användare. Givetvis har olika användare olika behörighet och får bara ta del av den information som är avsedd för dem. Schoolity har stöd för elever med hemlig adress och elever väljer själva om de vill att deras närstående ska kunna se deras studieresultat efter att de har blivit myndiga.
Administrationen hos Schoolity grundar sig att detaljerade register över elever, grupper, ämnen, lärare, salar, lektioner och kurser. Det finns även möjlighet att lägga till egna fält. Det går att sortera och filtrera på samtliga fält. Filtren visar förslag på vilka filtreringar som enkelt kan göras men stöder också avancerade funktioner för den som vill få ett exakt resultat utifrån många parametrar.
Om ändå inte det inbyggda stödet räcker till finns det möjlighet att exportera all eller delar av informationen till fil som kan öppnas i ett kalkylprogram som t.ex. Excel. Om stora mängder information ska matas in i systemet går det att göra med hjälp av enkla textfiler. Systemet kan spara foton på lärare, elever och salar. Det går att titta på fotolistor över elever per klass eller grupp, vilket speciellt kan vara hjälpfullt då det är många nya ansikten vid årets början.
Det går enkelt att flytta elever mellan olika klasser och grupper med hjälp av dra och släpp. Om schemaläggning redan existerar visar systemet varningsdialoger om dubbelbokningar skulle uppstå. I Schoolity finns det även möjlighet att organisera elever i mentorsgrupper och undergrupper.
Låt administrationen på din skola bli ett nöje med Schoolity!
Schoolity AB • info@schoolity.com