LOGGA IN
updateNyheter
Här följer större förbättringar och nya funktioner som tillkommit i Schoolity. Småfixar sker oftare men redovisas inte här.
2024-06-18
updateAI-schemaläggning
Den tidigare funktionen att schemalägga automatiskt har uppdaterats till en förbättrad AI-schemaläggning med fler och smidigare möjligheter att anpassa AI-schemaläggningen efter varje skolas unika situation och behov.
updateSchoolity IdP
Inloggningstjänst Schoolity IdP med federerad inloggning för att logga in i Skolverkets provportal till digitala nationella prov.
updateHelhetslösning för Digitala Nationella Prov
Förbättrade funktioner för digitala nationella prov som gör att Schoolity nu kan erbjuda en helhetslösning.
updateTeams integration
Visa teamsuppgifter i Schoolity.
2023-12-15
updateTvå standardveckor fritids/förskola
Utökning med ytterligare en standardvecka för att underlätta planering av jämna/udda veckor.
updateLägga till/ta bort elever manuellt på en uppgift
Bättre stöd för att hantera uppgifter för individuella elever.
updateTillåt inloggning personal
För att lättare kontrollera om personal får logga in eller ej, t.ex. om personal slutar på skolan, så finns nu en checkbox Tillåt inloggning på personalens Info-sida.
updateEj salskrav på mötesbokningar
Kravet på sal för mötesbokning är borttaget för t ex onlinemöten.
updateÄndrad hantering av reducerade kurser
Vi har ändrat hanteringen av reducerade kurser och program på gymnasiet. Kurser måste markeras som reducerade och det räcker inte att de uteblir från studieplanen för att programmet ska räknas som reducerat.
updatePoäng på uppgifter
Det finns nu ett dedikerat fält för poäng på uppgifter. Det går även att välja vilka fält som användas för resultatrapportering; Poäng, omdöme, färg, betyg.
updateInkludera bokningar i gruppscheman
Nytt alternativ på Visa-menyn; Inkludera bokningar i gruppscheman gör att det blir lättare att se en grupps schema om det finns många bokningar.
updateEdlevo - Beteckning på avdelning
Edlevo-integrationen inkluderar nu fritidshems Beteckning på avdelning.
updateBetygsutdrag för högskolan
Ny utskrift Betygsutdrag för högskolan för att bättre överstämma med CSN.
updateFrånvaroorsaker på förskola
Möjlighet att lägga till egna frånvaroorsaker på förskolan.
updateDigitala nationella prov & EPPN
Hjälpfunktioner för digitala nationella prov samt ett nytt fält EPPN för elever och personal som användas för identifiering av provtagare.
2023-06-02
updateSkapa egna rapporter
I kommun/koncernkonsolen kan man skapa egna rapporter som ger en bra översikt över alla eller enskilda skolor. Rapporterna är anpassade för utskrift eller som pdf-bilagor.
updateEnkäter
Använd enkäter i meddelanden för att skapa omröstningar, undersökningar, anmälningar eller på annat sätt samla information.
2023-04-11
updateMeddelande
Meddelanden har fått en uppdatering som innefattar; Svara, Svara alla, Bild på avsändare, Separerade meddelanden för elev och närstående, Inställningar för vem som kan skapa och svara på meddelande.
updateNästa läsårs grupp
På gruppens Info-flik kan man lägga till en grupp som ersätter denna grupp på alla lektioner i nästa års schema.
updateSortering av uppgifter
Förbättrad sortering och visning av uppgifter på Översikt-fliken utifrån passerad eller kommande slutdatum.
updatePrognoser på Hem-fliken
Personlig inställning för att dölja prognoser på Hem-fliken.
updateNästa års schema
Schema som ej är aktivt visas med annan färg och läsår för att schemaläggare lättare ska se vilket schema de arbetar i.
updateLäxa
Uppgifter kan klassas som Läxa under Signifikans.
2023-01-11
updateSnabblänk till Stödinsatser på lektion
På lektions Frånvaro-flik visas en symbol med snabblänk för de elever som har generella eller ämnesspecifika stödinsatser.
updateKöförfrågan
E-postutskick till vårdnadshavare med förfrågan om deras barn ska stå kvar i ansökningskön eller ej.
updateAnteckningar för lektion
Möjlighet för lärare och elever att föra privata anteckningar för en lektion brevid den publika agendan.
updateNotis - Fritids / Förskola
Närstående kan i sina personliga inställningar välja om de vill ha en notis då deras barn checkas ut från Fritids / Förskola.
updateNy sorteringskategori på studieplanen
På Gymnasiet går det nu att sortera på kurstyp på studieplanen och kurstyp visas även på studieplansutskriften.
updateOffice365 / Onedrive - Kopior för inlämning
Möjlighet att skapa inlämningsdokument för en uppgift utifrån en mall i Office365 / Onedrive.
updateMeddela om fritidstider
Skicka meddelande till Närstående som ej svarat angående fritidstider.
updateBokningsrestriktioner för Högskola
Möjlighet att välja om studenter ska ha begränsade möjligheter att boka salar.
2022-09-29
updateNy design
Schoolity har stegvis fått en ny modernare design som även är bättre anpassad till mobila enheter.
updateValbara notiser
Användare kan i Inställningar välja om de vill mottaga notiser eller e-post för följande: Nytt innehåll på ämnesytor/kursytor, nytt meddelande, ändrad lektion, frånvaroanmäld elev.
updateStartflik
Användare kan i Inställningar välja vilken flik som ska visas initialt.
updateSmidigare visning av flera scheman
Val av veckodagar görs innan schemat visas för att spara tid och antal klick.
updateFörskola / Fritids - Lovschema
Möjlighet att planera in lovtider med anmälningsdatum.
updateFörskola / Fritids - Tabell
Tabell som sammanställer planerade och rapporterade tider samt om inget svar har inkommet.
updateFörskola / Fritids - Kommentarer
Möljlighet att kommentera både på standardveckan och individuella veckor. Kommentarerna visas även tydligare för personal.
updateÅngra
Ångrafunktion för schemaläggning av lektioner.
2022-02-14
updateVårdnadshavare via Skatteverket
Nu har även friskolor möjligheten att automatiskt inhämta vem som är vårdnadshavare till elev via Skatteverket.
updateSyskonförtur
När man söker till skolan erbjuds möjligheten att skriva in personnummer på eventuellt syskon som redan går på skolan. Systemet räknar automatiskt ut om den sökande ska markeras med syskonförtur utifrån personummer och läsår.
updateMedelvärde på Översiktssidor
Varje kolumn i tabellen på Översiktssidorna har berikats med en medelvärdesrad längst ned.
updateBetyg från årskurs 4
Möjlighet för skolan att välja om betyg ska börja sättas i årskurs 4 istället för årskurs 6.
updateIntegration med Edlevo från Tieto
Schoolity integrerar med det administrativa systemet Edlevo från Tieto.
updateAlternativt namn
Elever kan förses med alternativta namn. Det riktiga namnet döljs för alla som inte har behörighet att se det. Alternativa namn kan användas för smeknamn men även i kombination med skyddad identiet vilket ger ett förbättrat skydd.
updateGoogle drive mappstruktur
Dokumenthanteringen för Google drive är omskriven så att mappar skapas dynamiskt när inlämning av dokument sker.
2021-07-03
updateStatistik på kommun/koncern-nivå
Samlad statistik för omdömen och betyg på kommun/koncern-nivå. Välj att filtera på år, årskurs, termin, skolor, kön, klass, betygsfattare.
updateKommunikation på kommun/koncern-nivå
Skicka meddelande, e-post eller SMS till alla på valda skolor.
updateMusik och kulturskola
Musik och kulturskola finns som egen skolform där elever från andra skolor i alla åldrar kan administreras utan specifik årskurs.
updateAutomatisk överflyttning av elevinformation
Elever som byter grupp, klass eller skola tar automatiskt med sig kontaktuppgifter, betyg, matriser, uppgifter, inlägg, varningar etc.
updateYtor kan visa information över flera läsår
Lärytor, ämnesytor och kursytor kan visa information över flera läsår. Som lärare väljer man om man t ex vill arbeta vidare på en kunskapsmatris över flera år.
updateMatriser och uppgifter på Översikt
Alla matriser och uppgifter kan ses på elevens Översikt-flik för snabb tillgång eller vid utvecklingssamtal.
updateUppräkning av klass/gruppnamn
Namnet på klasser/grupper kan räknas upp när man skapar schema för nästa läsår.
updateNya inlägg på förskolan
Förskolan kan välja att skapa inlägg knutna till ett eller flera barn eller knutna till en grupp. Inläggen följer barnen även om man byter grupp.
updateLäroplan för förskolan
Förskolan kan koppla inlägg till andra inlägg (planeringar) och till Skolverkets läroplan för att säkerställa att alla barn får ta del av alla moment.
updateÖversikt för inaktiva elever
Översikts-fliken finns nu tillgänglig även när man söker upp en inaktiv elev.
updateKunskapaskravsmatriser i årskursblandade grupper
Möjlighet att välja kunskapaskravsmatris i årskursblandade grupper.
updateFiltermallar för Översikten
Filtreringar i översikten går nu att spara för återanvändning.
updateAnmäld frånvaro - tooltip
På översiktens sammanfattning går det att få en snabbtitt genom att föra musen över Anmäld fråvaro.
2021-03-10
updateMatriser - automarkering
Celler med lägre betyg markeras automatiskt gröna då rätt betygsnivå väljs. Går att välja bort om så önskas.
updateUtskrift av etiketter
Tabeller går att skriva ut i etikettformat för t ex adresslappar.
updateSupport - bifoga bild
Möjlighet att bifoga bild i supportformuläret.
updateArbetstidsfliken - dölja timmar
Timmar på arbetstidsfliken kan döljas för lärare.
updateTextredigerarens verktygsrad
Textredigerarens verktygsrad är uppdaterad med nya ikoner och möjlighet att välja bakgrundsbild på meddelanderubriker.
updateBeläggningsschema
Alla schemavyer kan visa beläggning av elever. Kan t ex användas för att visa antalet elever i matsalen under alla tider på dagen. På förskolan kan man se beläggning av barn under veckan för att kunna planera med rätt antal pedagoger.
updateIndividuell arbetstid
Det går att ställa in individuell arbetstid för personal.
updateÖversikt - uppdateringar
Översiktsfliken har fått flertalet uppdateringar med bl a en ny kolumn för kön.
updateSpecialiseringskurser
Specialiseringskurser skrivs automatiskt ut med rätt nummer på examensbeviset.
updateBilder
Möjlighet att välja att ladda upp flera bilder på en gång samt redigera dem i efterhand.
updateInställning för anmälan av frånvaro
Det går nu att ställa in så att myndiga elever och närstående bara kan anmäla frånvaro framåt i tiden.
2020-11-26
updateSamtycke
Välj om ett anpassat fält ska användas för samtycke. Beroende på vilken åldersgräns som önksas får närstående eller elever kvittera samtycke när de loggar in.
updateVisa/dölj IUP och omdömen
IUP och omdömen kan visa/döljas för individuella elever eller för hela klassen/gruppen.
updateAnmäld frånvaro för myndiga elever
Ikon som snabbt visar om anmäld frånvaro gäller myndig elev.
updateFärgkodning av lektioner
Olika färger på lektioner baserat på rapporteringssort; Frånvaro, närvaro eller ingen.
updateMallar för elever
Möjlighet att skapa mallar som kan användas av elever för att t ex skapa underlag till utvecklingssamtal.
updateDiplom
Skapa egna diplom för utskrift. Kan innehålla formaterad text, bilder, underskrift, datum, elevens namn, personnummer och årskurs.
updateFörskola - rapport SCB
Uppdaterad rapport för förskolan till SCB.
updateDelade enheter Google drive
Möjlighet att välja dokument som ligger på delade enheter i Google drive.
updateBifoga Google-dokument via verktygsraden
Knapp för att bifoga länk till Google-dokument som blir öppen för alla att läsa.
updateBehörighet för att dubbelboka
Ny behörighet för att kunna dubbelboka elever via salsbokning.
updateManipulera bilder
Möjlighet att manipulera bilder innan de laddas upp. Lägg till oskärpa för att anonymisera elever, beskär eller ändra storlek på bilden.
2020-09-28
updateData inom koncern
Betyg, omdömen, IUP och nationella provresultat från flera skolor inom en koncern (kommun) synkroniseras numera automatiskt.
updateGoogle-dokument på gömda uppgifter
Google-dokument delas med elever först när läraren gör uppgiften synlig för elever.
updateEnskilda kurser som Utdrag ur betygskatalog
Möjligt att markera enskilda kurser och skriva ut som Utdrag ur betygskatalog.
2020-06-02
updateFritids
Diverse förbättringar och förenklingar av fritidsverktyget.
updateSPAR
Adresser för elever, närstående och personal kan automatiskt hämtas eller kontrolleras mot Statens PersonAdressRegister.
updatePersonal kopplad till grupp
Personal kan kopplas till elevgrupper för t ex utskick av meddelande.
updateInlämning av dokument på Innehåll
Elever kan lämna in dokument på uppgifter under Innehålls-fliken.
updateExport Översikt
Tabellen under Översikt kan exporteras för att kunna öppnas i ett kalkylprogram.
updateExamensbehörig
På elevs studieplan visas om eleven uppfyller kraven för att ta examen. Finns även som rapport.
updateExamensbevis
Förbättringar hur examnsbevis skrivs ut för att minska antal sidor och spara papper.
2020-02-07
updateUtdrag ur betygskatalog med utvalda kurser
Går att skapa ett utdrag ur betygskatalog med endast markerade kurser.
updateFritext ledighetsansökan
Tillagt fritextfält på ledighetsansökan där skolan kan informera om sina rutiner.
updateÅterställa autoändring studieplan
Tillagt menyalternativ för att återställa autoändring av ämnen/kurser på elevers studieplan.
updateIUP textfält
Textfälten på den individuella utvecklingsplanen har inte längre en begränsning på antal tecken och beter sig bättre vid utskrift.
updateFörbättrad frånvaroanmälan
Anmäld frånvaro justeras om schemaändringar görs efter frånvaroanmälan.
updateKopiera studieplaner
Det går nu även att kopiera studieplaner på Grundskolan.
2019-10-09
updateMeddela mentor vid ogiltig frånvaro
Skolor kan ställa in om de vill att även mentor ska bli meddelad vid ogiltig frånvaro.
updateDold agenda
Det är nu möjligt att spara en agenda som dold om den t ex inte är klar eller lärare inte vill visa den ännu för eleverna.
updateKontaktuppgifter på kommun/koncernnivå
Inloggnings- och kontaktuppgifter har flyttat från skolnivå till kommun/koncernnivå. Det innebär att personal, elever och närstående enklare kan byta skola och att deras uppgifter automatiskt följer med.
updateSmidigare uppdateringar
När en ny version av Schoolity är tillgänglig är det upp till användaren att välja när den nya versionen ska laddas.
updateSortera på efternamn
Nu går det att sortera på efternamn i hela programmet.
updateSlutbetyg på gymnasiet
Nu kan gymnasieskolan skriva ut slutbetyg för de elever som avslutat grundskolan på gymnasiet.
2019-05-08
updateRastvilkor
Schemaläggare kan delge rastvilkor för enskilda lektioner eller baserat på ämne eller sal.
updateÖversikt - snabbitt för åtgärdsprogram
I elevlistan under Översikt visas en snabbtitt för åtgärdsprogram om man för muspekaren till eleven.
updateGymnasieingejör
Anpassningar för gymnasieingejörer i form av kurstyp och examensbevis.
updateBetygsjusteringar
Betygskatalogen har uppdaterats med en logg för betygsjusteringar som tydligt klargör om det är ett beslut, ändring eller rättning av betyg som skett.
updateFlera signerande lärare
Det är nu möjigt för flera lärare att digitalt signera samma betyg. Det är även möjligt att skilja på utförare och beslutsfattare. Allt sparas i loggen för beslutsjusteringar.
updateSkriftligt omdöme vid F - Grundskolan
Nu finns det ett individuellt fält per ämne att skriva omdöme då en elev inte nått upp till godkänt betyg. Omdömet skrivs ut på slutbetyget.
2019-03-20
updateUtskrift - Rutnät & egna kolumner
Vid utskrift av listor är det möjligt att lägga till egna kolumner och rutnät.
updateGoogle Workspace - inlämningsdokument
På de skolor som använder vår integration mot Google Workspace kan nu lärare skapa färdiga inlämningsdokument åt eleverna.
updateUppgift - lämna in flera dokument
Elever kan lämna in flera dokument på en uppgift.
updateRollbaserade behörigheter
De tidigare enskilda behörigheterna kan nu kombineras med rollbaserade behörigheter som kan hanteras centralt på skolan.
updateLedighetsansökan
Vårdnadshavare kan ansöka om ledighet direkt i Schoolity som även räknar lediga dagar under läsåret.
updateSchemaläggning - Vilkor, automatik & autospar
Det går nu att skapa schemavilkor för t ex om en lärare är ledig en viss dag i veckan. Alla eller en delmängd av ej schemalagda lektioner kan automatiskt schemaläggas på lediga platser. Möjlighet att stänga av automatsparfunktionen.
updateÖversikt - Anmäld frånvaro
Översiktssidan utökas med Anmäld frånvaro.
updateUppgift - Återkoppla med dokument
Lärare kan återkoppla med ett eller flera dokument på uppgifter.
updateÖversikt - Elever kan skapa inlägg
På Översiktssidan kan elever själva skapa inlägg för t ex utvecklingssamtal.
updateRapport - Ej signerade betyg
Ny rapport Ej signerade betyg per elev som visar vilka ämnen/kurser som eleven har på studieplanen men som ej är signerade.
updateEtiketter
På ämnes/kursytor finns nu möjlighet att sätta etiketter på poster för att kunna filtrera ut det som är aktuellt.
updatePrenumerera på schema för salar
På samma sätt som det tidigare har varit möjligt att prenumerera på sitt egna schema via iCalendar-formatet går det nu även att prenumerera på salar.
2018-12-12
updateFrånvaroorsak som ej räknas som frånvaro
Nu är det möjligt att markera att en frånvaroorsak ej ska räknas som frånvarotid, exempelvis vid annan skolaktivitet.
updateFrånvarovarning nr 2
En extra frånvarovarning gör det möjligt att sätta två olika gränser för när de olika varningarna ska gå ut.
updateAnpassade fält - ordning
De anpassade fälten på elevers och lärares Info-sidor går nu att bestämma ordning på.
updateAnpassade grundskolan - träningsskolan
Centrat innehåll och kunskapsmatris för träningsskolan är tillagt.
updatePublicera enskilda betyg - Gymnasiet
Det är nu möjligt att publicera enskilda betyg.
updateBetygskatalog - Skriva ut markerade
Det är nu möjligt att skriva ut betygskatalog med endast markerade elever.
updateBetygsrapporter för alla terminer - Grundskolan
Betygsrapporterna som ska skickas till SCB i årskurs 6 och 9 går även att få ut för alla terminer.
updateDölja ämnes/kursytor för närstående
I inställningar kan skolan välja om ämnes/kursytor ska döljas för närstående.
updateExamensbevis spärr gymnasiearbete
Det finns nu en spärr som varnar vid utskrift av examensbevis om titel eller sammanfattning saknas för gymnasiearbetet.
updateValbara kurser - Kurstyp - Gymnasiet
Elever kan se vilken typ av kurs de väljer utifrån den studieplan de följer.
updateValfritt namnförtydligande terminsbetyg - Grundskolan
Möjlighet att välja mellan rektors, fritext eller inget namnförtydligande.
2018-10-29
updateAnmäla frånvaro i efterhand - inställning
I Inställningar kan skolan bestämma hur många dagar tillbaka i tiden som frånvaro kan anmälas i efterhand.
updateAvancerat läge - inställning
I Inställningar kan skolan bestämma om Avancerat läge ska vara tillgängligt för elever/närstående.
updateElevfoto - inställning
I Inställningar kan skolan bestämma om elever själva ska kunna lägga till/ändra sitt elevfoto.
updateNya behörigheter
Nya behörigheter har tillkommit för att öka möjligheterna och tydliggöra vad de innebär.
updateSe scheman - inställningar
I Inställningar kan skolan bestämma om elever/närstående ska kunna se personalscheman, andra elevers schema och salsscheman.
updateGruppuppgift
Lärare kan välja om en uppgift ska vara en gruppuppgift. Elever kan då skapa grupper med andra elever.
updateElevranking
Möjlighet att via en rapport få skolans elevers jämförelsetal listade och sorterade.
updateÖversikt
Nu finns Översikt-fliken även för grupper, lärares mentorselever och hela skolan. Dels som en överskådlig sammanfattning dels som elevlista. Ett lättnavigerat filter visar endast de värden som är relevanta.
2018-07-06
updateLediga salar för bokning
Då start och sluttid angetts för bokning visas upptagna salar rödmarkerade.
updateMöten
Möjlighet att ställa in senaste svarsdatum för bokning av mötestid.
updatePersonnummer för närstående
Möjlighet att spara personnummer för närstående.
updateRegistrering av e-post via BankId
Närstående med sparat personnummer kan registrera e-post via BankId.
updateValmöjlighet visa kontaktuppgifter
Studenter, närstående och myndiga elever kan välja vilka kontaktuppgifter som ska visas för andra.
updateSkyddad identitet
Bättre skydd för skyddad identitet. Ersätter tidigare Dold Adress.
updateHögskola – text för utskrifter
Möjlighet att välja medföljande text för betygsutskrifter.
updateGymnasiet – Kurstyp
Möjlighet att registrera kurstyp på kursplan och studieplan. Detta ger möjlighet att få en sammanställning av antal poäng inom varje kategori.
updateFlera skolenheter
Möjlighet att registrera flera enheter inom en skola.
updateVarningar
Möjlighet för skolan att skapa egna varningar.
updateElevstöd
Elevstöd för att dokumentera extra anpassningar och särskilt stöd.
updateÖversikt
Ny flik som samlar och ger en snabb överblick över elevens frånvaro, prognoser, betyg, inlägg, varningar och stödinsatser.
2018-03-28
updateGDPR
Ny funktion som hjälper skolor att radera adressuppgifter på elever som har gått ut.
updateIndividuell utvecklingsplan (IUP)
Finns nu även för gymnasiet. Aktiveras under Inställningar.
updateEnskilda elever på lektion
Lektioner och salsbokningar kan som tidigare skapas med grupper av elever men nu också med enskilda elever. Det är både möjligt att lägga till eller dra bort en enskild elev.
updateFlera frånvaroorsaker på en lektion
Det är nu möjligt att rapportera flera olika frånvaroorsaker och tider på samma lektion.
updateBryt lös perioder
I schemaläggningsläge har “Manuella ändringsperioder” ersatts av “Bryt lös period” i högerklicksmenyn. Funktionen är i grunden densamma, att schemaläggare enkelt ska kunna ändra en återkommande lektion under t ex bara en vecka, men användargränssnittet är nu mycket mer lättförståeligt.
updateMatris
Det är nu möjligt att skapa flera matriser för samma ämnes/kursyta. Motivet är att det ska vara möjligt att t ex hantera både skolverkets kunskapskrav och egentillverkade matriser. Det går även att referera till flera olika matriser från en uppgift.
2018-01-30
updateFärg på lektioner
Det är nu möjligt att välja i sina personliga inställningar om färgerna på veckoschemat ska representera frånvaro eller ämne.
updateRapport - studieuppehåll
Rapport som visar alla elever/studenter som har studieuppehåll (Gymnasium, Högskola)
updateSupportsidor
Nya sökbara supportsidor son kan nås från hemsidan och kontomenyn i programmet.
updateSkicka meddelande - minimera
Möjlighet att minimera Skicka meddelande-fönstret.
updateDubbelbokning av sal - gulmarkering
I schemaläggningsläge visas de områden i schemat där en dubbelbokning skulle uppstå med färgen gult om det bara är salen som skulle bli dubbelbokad. Dubbelbokning av personal och elever visas som tidigare i grått.
updateRapport - jämförelsetal
Rapport som visar betygssnitt för valda elever.
updateBetygsdatum på Återkoppling (Högskola)
Nu visas betygsdatum under betyget på Återkopplingsfliken. Datumet kan även redigeras.
updateInställningar utan Schemaläggningsläge
Det är nu inte längre nödvändigt att slå på Schemaläggningsläge för att öppna Inställningar.
updateSpara / Ladda filtreringar på tabeller
Spara och ladda filtreringar och sorteringar på tabellerna Elever, Personal och Ansökningar. Resultaten går även att använda vid skickande av meddelanden. Ansökningar laddas automatiskt med rätt sparad filtrering/sortering.
updateMeddelanden - Närstående
Personal kan välja att skicka e-post/sms även till närstående till elever trots att eleverna är myndiga och ej bockat i närståendetillträde. Systemet varnar även att elever och närstående delar meddelandeflödet.
updateBetygsändringsdatum - betygskatalog (Högskola)
Ny kolumn med betygsändringsdatum vid utskrift av betygskatalog.
updateCentralt innehåll
Stöd för Skolverkets centrala innehåll för grundskolan och gymnasiet. Markera vilka moment som har/kommer att behandlas på lektioner, uppgifter och ämnes/kursytan.
2017-12-08
updateMicrosoft - Office 365
Det är nu möjligt att logga in med Microsoft-konto samt dela och lämna in Office 365- dokument.
updateAvvikande studiegång
Avvikande studiegång ersätter den tidigare Inaktiveringen. Med avvikande studiegång är det möjligt att både ange studietakt och inaktivering.
updateMatris - utskrift
Det går nu att skriva ut en enskild matris.
updateUppgift - snabbkoppling till matris
Det är nu möjligt att koppla en uppgift till en matris när uppgiften skapas utan att öppna matrisen som tidigare.
updateStudieplan
På elevens/studentens studieplan-flik visas vilken (normal-)studieplan som ligger till grund.
updateObligatoriska kurser - ta bort
Det går nu att ta bort kurser på en elevs/students studieplan även om den är markerad som obligatorisk.
updateAutogenerera kurser och ämnen (GY)
För nya skolor eller skolor som vill lägga till ytterligare kurser och ämnen kan dessa skapas automatiskt utifrån skolverkets lista på tillgängliga kurser.
updateA B C - dialog
När schemaläggare har lagt till/tagit bort lektioner som har samma ämne och grupp som andra lektioner har det tidigare presenterats en dialog med val hur ämnets timmar ska fördelas. Då alla nästa alla valde alternativ C (ändra inte befintliga lektioner) visas inte denna dialog längre. De övriga alternativen finns kvar i högerklicksmenyn på lektionen.
updateAutomatisk frånvarovarning - godkänd frånvaro
Automatisk frånvarovarning har funnits tidigare men bara omfattat icke godkänd frånvaro. Nu går det att välja att även ta med godkänd frånvaro.
updateFrånvaroanmälan - spärr
Ny inställning som gör det möjligt att spärra för närstående och myndiga elever att anmäla mera frånvaro i Schoolity än den gräns som sätts.
updateNärstående
Närstående har bytt namn till Närstående. Varje närstående har en checkruta om hen är vårdnadshavare eller ej. Närstående med som har flera barn är även bättre synkroniserade än tidigare. Även studenter på högskolan kan nu ha närstående kopplade till sig.
updateValbara fält - examensbevis
Valbara fält kan bockas i om de ska visas på utskrift av examensbevis under noteringar.
updateAPI
Använd Schoolitys öppna API för att bygga egna eller koppla ihop med andra applikationer baserat på data i Schoolity.
2017-10-10
updateSchema - visa/dölja personalens
Det är nu möjligt att i Inställningar välja om elever ska kunna se personalens schema eller ej.
updateUtskrift - namn ihopslagna
Vid utskrift av elever finns val om för- och efternamn ska slås ihop i en kolumn.
updateNärvaro - frivillig
Utöver den vanliga frånvarorapporteringen erbjuds nu även närvarorapportering vilken är tänkt att användas för lektioner där närvaron är frivillig eller om eleverna måste vara närvarande på ett visst antal lektioner för att nå upp till ett visst närvarokrav. Läs mer i hjälpen.
updateKurs - engelsk beskrivning
Nytt fält på kurser där eventuell engelsk beskrivning kan införas. Beskrivningen medföljer som tidigare på utskrift av examensbevis. Beroende på val av utskriftspråk bifogas nu enbart den svenska eller engelska beskrivningen.
updateMeddelande - visa aktuella
Som standard visas bara Meddelanden från senaste månaden. I avancerat läge kan man välja att visa alla Meddelanden från Visa-menyn.
updateLektion - Info-flik
Lektioner har fått en ny Info-flik som visas om användaren öppnar lektionen och är behörig att ändra eller ta bort lektionen. Det gäller i schemaläggningsläge eller om användaren har bokat en sal.
updateMatrismallar - Skolverket
Utöver den tidigare möjligheten att skapa egna matismallar finns även möjlighet att ladda ner Skolverkets mallar. Det är även möjligt att formatera vissa delar av texten i matrisen med fet stil.
2017-08-28
updatePrognoser - avslutat ämne/kurs
Vid avslutat ämne/kurs ändras prognosen automatiskt till Avslutad.
updateMöten
Det är nu möjligt att boka möten med enskilda elever/närstående/studenter. Deltagarna kan själva välja tid och schemat uppdateras automatiskt med aktuell mötestid.
updateKopiera lektioner
Via högerklick går det att kopiera lektion och klistra in i schemat. Det går även att ändra vissa delar innan den klistras in. Önskas en kopia utan ändringar finns alternativet Duplicera.
updateDölja frånvaroorsaker
Det är nu möjligt att välja att inte visa gamla frånvaroorsaker i vallistorna utan att radera dem.
updateMatris - ändringsdatum
Elevers/studenters matriser visas nu med ändringsdatum.
updateTillgång till gamla årskurser
Alla lärare har nu tillgång till gamla årskurser även om de inte arbetade på skola vid den tiden.
updateStudieuppehåll
Det är möjligt att markera när en elev/student lämnat skolan och eventuellt återvänt och om det ska räknas som ett studieuppehåll. Vid studieuppehåll ändras årskurs och termin på återstående kurser automatiskt.
updateUtskrift - rutnät elevlista
Vid utskrift av elevlistor är det möjligt att välja rutnät runt varje cell.
updateNytt utseende
Schoolity har fått ett delvis uppfräschat utseende med bl a distinkta färger, subtila skuggor och enhetliga ikoner.
2017-04-24
updateGymnasieintyg
Det är nu möjligt att blanda gymnasiekurser och grundskoleämnen på gymnasiet och skriva ut gymnasieintyg enligt skolverkets anvisningar.
updateVal av kurser - tillåt samma position
Systemet tillåter nu val av kurser som har samma position som andra redan valda kurser om ingen av ingående terminer överlappar.
updateAnpassade fält - checkbox
Anpassade fält för lärare och elever kan nu även bestå av en checkbox såväl som ett fritextfält.
updateHögskola - publicering av betyg
Betyg som signeras på högskolan behöver inte publiceras innan det når studenterna.
updateIndividuell studieplan - noteringar
Vid varje individuell studieplan kan administrativ personal göra noteringar som kan ses av dem och eleven.
updateHögskola - betygsdatumsvy
Ny vy som sorterar kurser utifrån betygsdatum vilket ska matcha CSN-rapporten.
updateBokningsbara salar
Det är nu möjligt att begränsa vilka salar som går att boka av lärare/studenter (högskola).
updateInkludera grupper i schemat
Denna inställning under Visa-menyn är nu ibockad som standard.
updateAnmäld frånvaro - tidsstämpel
När myndig elev eller förälder anmäler frånvaro sparas en tidsstämpel som kan ses på elevens Närvaro-sida.
updateE-post vid hög ogiltig frånvaro
E-post vid hög ogiltig frånvaro kan automatiskt skickas ut till elev, närstående, mentorer och utvald personal. Aktiveras i Inställningar under Frånvaro.
updateInaktiva bokningar
Bokningar som är äldre än två veckor laddas inte längre automatiskt utan kan hittas under Arkiv-menyn och Öppna med inaktiva bokningar. Detta medför ett renare schema och att onödiga varningar för dubbelbokningar undviks.
2016-12-20
updateMatris - format på celler
Matriser på kurs/ämnesytor erbjuder nu en inställning för om storleken på cellerna ska vara fixerad eller dynamisk utifrån storleken på texten i cellen.
updateGoogle Apps - Organizational Units
Vid skapandet av Google Apps-användare kan dessa automatiskt placeras i organizational units (OU).
updateFrånvaro vid byte av grupp
När en elev/student byter grupp är det möjligt att välja om frånvaron i den gamla gruppen ska raderas eller sparas.
updateInlämning av dokument
Det är nu möjligt att utöver Google Apps-dokument lämna in lokala filer och länkar på inlämningsuppgifter. Både Google Apps-dokument och uppladdade filer kan automatiskt skickas till Urkund. Det är även möjligt för lärare att markera att eleven/studenten har lämnat in även om det inte rör sig om en digital inlämning.
2016-11-30
updateArbetstid - fritextruta för lärare
Noteringsfältet som återfinns under fliken Arbetstid kan fyllas i av lärare själva om skolan aktiverat det i Inställningar - Resurser.
updateFlexibla schematider
Nu är det möjligt att utnyttja dagens alla 24 timmar och veckans alla 7 dagar för lektioner och rumsbokningar. De värden för klockslag och veckodagar som anges i Inställningar - Schema utgör normalt visningsformat för veckoschemat. Ligger lektioner utanför dessa värden kommer schemat automatiskt att anpassa sig. Inställningarna kan ändras om annat visningsformat önskas. För att schemalägga en lektion eller bokning på en dag krävs att dagen är aktiv i perioden i fråga. Spärren att alla dagar måste vara aktiva i perioden 20XX-20XY för att kunna aktiveras i andra perioder är borttagen.
updateLektion - flera grupper
Nu är det möjligt att schemalägga flera grupper per lektion. En lektion är uppdelad på en eller flera schemagrupper och en grupp för ämnes/kursyta. Detta kan vara användbart då man har en huvudgrupp för resultat och betyg men olika undergrupper som man vill kunna schemalägga i olika konstellationer.
updateFilter - smartare förslag
Filtren som återfinns på medlemssidorna och i schemat (avancerat läge) ger nu smartare förslag när inmatning har påbörjats. Det innebär att man inte behöver stava exakt rätt utan alla förslag som nästan matchar visas. Om man t ex vill välja perioden “Vecka 14” räcker det att man skriver “14” och trycker på return.
updateUtländska personnummer - högskola
För studenter på högskola finns nu en kryssruta om studenten har ett utländskt personnummer. Validering av utländska personnummer utgår ej.
2016-11-10
updateRapport - Google Apps användare
Under Admin-menyn återfinns rapporten Google Apps - användare. Den visar vilka Google-konton med tillhörande information som har skapats av Schoolity. Denna rapport ersätter Google-kalkylarket med samma syfte.
updateBild för utskrift
I Inställningar finns det möjlighet att ladda upp följande bilder till Schoolity:
Print logo - används för utskrifter
Logo - används för bildskärmar
Fav icon - används som ikon i webbläsare
updateRapport - PMO
Under Rapporter återfinns Skolhälsovård (PMO) vilken exporterar elevdata på IST/extens-format.
updateStudieplan - flera vyer
För gymnasiet och högskolan är det möjligt att se kurser på en elevs studieplan uppdelad per:
Kurser (Bara för högskolan. Expanderbara delkurser och moment)
Kategori (Avklarade, pågående osv)
Läsår
Termin
updateVerktygsfält - Infoga Google Dokument
I verktygsfältet på alla formaterbara textfält finns nu knappen Infoga Google Dokument som låter dig välja bland dina Google dokument och klistrar in en länk i meddelandet.
updateSchemaläggning - uppdateringen
För schemaläggare har vi förbättrat hur systemet hanterar uppdateringar från andra så att bara de sidor som berörs laddas om.
updateRapport - CSN högskola
Rapport för studieresultat till CSN.
updateUtskrift - frånvaro
Det är nu möjligt att skriva ut frånvaro med grafer för en elev.
2016-10-17
updateNotiser
Schoolity visar notiser i programmet i form av små klockor. Dessa klockor talar om för användaren att det finns ny information under de olika sektionerna där klockorna sitter. Nu utökas notiserna till Schoolitys iOS och Android-appar. Den som har installerat appen på sin mobila enhet kan välja att få push-notiser när ny information finns tillgänglig. Detta inkluderar:
Nytt Meddelande
Nytt inlägg
Ny återkoppling
Ny uppgift
Nytt resultat på uppgift
Ny kommentar på inlägg eller återkoppling
updateE-post vid meddelande
Nu går det att erhålla en kopia på e-post på alla meddelanden som skickas till dig. Bocka i “E-post vid meddelande” under Info-fliken. Detta kan vara bra alternativ för t ex närstående som inte loggar in så ofta i Schoolity utan vill ha information skickad till sig. E-post vid meddalande bör ej kombineras med push-notiser i appen då det kommer att ge samma information två gånger.
updateGrundskolan - rapporter till SCB
Utöver tidigare rapporter för nationella provresultat till som går att skicka direkt till SCB finns nu även:
Elever till SCB
Modersmål grundskolan till SCB
Modersmål förskoleklass till SCB
Underliggande information till dessa rapporter matas in i Inställningar -> Fritidshem och på elevens Info-flik.
updateSäkrare inloggning
Som standard finns det tre sätt att logga in i Schoolity; Med ett Schoolity-, Google- eller Facebook-konto. Nu finns det möjlighet att begränsa vilka sätt som ska vara möjliga att logga in med. För ökad säkerhet erbjuder Schoolity tvåstegsinloggning med Schoolity-konto. Detta sker via SMS och kostar som ett vanligt SMS. Koden sparas i 30 dagar på den akutella enheten för att begränsa kostnader och öka användarvänligheten. Notera att även Google erbjuder tvåstegsinloggning. Båda dessa funktioner återfinns i Inställningar -> Inloggning.
updateRapport - Salar & Utrustning beläggningsgrad
Nu finns en ny rapport som visar beläggningsgrad av salar & utrustning. Den visar antal minuter som en sal eller utrustning är schemalagd/bokad under valfri vecka/period.
Schoolity AB • info@schoolity.com