LOGGA IN

accessibilityFrånvaro för din skola

Avsaknad av skolfrånvaro är en av de viktigaste grundpelarna för att kunna genomföra kontinuerlig och effektiv undervisning. Närvaro eller frånvaro i skolan måste på ett enkelt sätt kunna registreras av lärare under lektionstid men även av administrativ personal utanför lektionstid. Skolfrånvaro måste även kunna kategoriseras och kvantifieras för att senare kunna ligga till grund för statistik och analys.
Schoolity erbjuder en full uppsättning av funktioner för att hantera frånvaro. Alla grundläggande funktioner går även att utföra via mobiltelefon/surfplatta. Skolan väljer själv vilka kategorier de vill spara och om de ska vara klassificerade som giltig eller ogiltig frånvaro.
Närstående eller myndiga elever kan själva anmäla sjukfrånvaro över valfri tidsperiod. Administrativ personal kan även registrera andra frånvaroorsaker som t.ex. skolaktiviteter eller ledighet och kan göra det på flera elever på en gång.
När en lärare under en lektion öppnar frånvarorapporteringen ser han eller hon direkt vilka elever som tidigare har anmälts som sjuka eller annan giltig frånvaro. Övrig frånvaro registreras som ogiltig. Det går även att registrera att en elev har varit delvis frånvarande under en lektion.
I elevens veckoschema visas frånvarostatus på varje lektion i form av olika färger vilket direkt ger en visuell återkoppling som inte går att missa. Vid ogiltig frånvaro går det automatiskt ut en rapport till eleven och dess närstående. I lärarens schema är färgerna de samma men återspeglar i stället om läraren har rapporterat frånvaro för aktuell lektion eller ej.
Utöver veckoschemat finns det möjlighet att visa detaljerat statistik över valfri tidsperiod. Exempel: Vilka elever har mest ogiltig frånvaro? Vilket ämne, lärare eller veckodag har mest frånvaro för en viss elev? Vilka lärare har lägst rapporteringsgrad?
Med Schoolity får din skola full kontroll på frånvaron!
Schoolity AB • info@schoolity.com