LOGGA IN
done_allFunktioner
checkAllt i ett
Schoolity erbjuder alla funktioner en skola behöver. Alla delar hör ihop och är synkroniserade. Inget behov att exportera/importera filer mellan olika system.
checkLärplattform
Komplett lärplattform med integrad schemaläggning och administration
checkSchemaläggning
Kraftfulla verktyg för schemaläggning direkt i webbläsare utan externa program. Flera användare kan samtidigt lägga schema. Visuell dubbelbokningskontroll för samtliga operationer. Flertalet användbara vyer som t.ex. samtliga lektioner för alla elever i en klass/grupp eller multipla scheman samlade under samma veckodag.
checkAdministration
Detaljerade register över elever, klasser, grupper, ämnen, lärare, personal, salar, utrustning, lektioner och kurser samt möjlighet att lägga till egna fält. Stöd för importer, exporter, sortering och filtrering. Fotolistor per klasser, grupper och ämnen. Sök på samtliga fält.
checkSalsbokning
Salsbokning med dubbelbokningskontroll tillgänglig för samtliga lärare.
checkNärvaro och frånvaro
Detaljerad närvarostatistik över valfri tidsperiod. Närvaro för aktuell vecka visas direkt på schemat via färg på lektion. Automatiskt utskick till elev och närstående vid ogiltig frånvaro. Tilldela elever med dålig närvaro en varning.
checkKommunikation
Kommunicera med lärare, elever och närstående via internmeddelande, e-post eller sms. Allt via ett och samma fönster. Skapa enkelt interna eller externa informationssidor som är lätta att underhålla.
checkStudieplan
Individuella studieplaner med betyg och statistik.
checkIUP
IUP - Individuell utvecklingsplan (för grundskola)
checkLektionsplanering
Planera dina lektioner i vecko- eller årsvy. Länka dokument för enkel åtkomst.
checkÄmnesytor / kursytor
Skapa levande sidor med innehåll, uppgifter och diskussioner till varje ämne / kurs.
checkUppgifter
Skapa enkelt uppgifter till hela klassen. Koppla gemensamma dokument till uppgiften och låt elever lämna in sina egna dokument. Återkoppla till varje elev individuellt. Se ett samlat uppgiftsschema för alla elever för att bedöma arbetsbelastning.
checkPlagiatkontroll
Inlämnade elevdokument kan automatiskt kontrolleras för plagiat via Ouriginal (Urkund).
checkMatris
Färgmarkera enkelt elevens färdigheter i matrisform. Kommentera specifika delar av en färdighet.
checkElevutvärdering
Utvärdera elever med hjälp av result på uppgifter och matris. Tilldela elever som riskerar underkänt en varning och åtgärdsplan.
checkPrognoser
Ge elever kontinuerlig information om hur de ligger till i varje ämne.
checkÅterkoppling
För en dialog med individuella elever. Låt eleven skapa egna poster för t ex utvecklingssamtal.
checkResursplanering
Planera lärarresurserna synkroniserat med schemaläggningen. Överblick med visuell timfördelning. Lärare kan själva se sin planerade arbetstid.
checkGoogle Workspace for Education
Tillval: Låt Schoolity hantera användare, grupper och dokument i Google Workspace. Tillverka automatiskt enhetlig mappstruktur för samtliga användare för inlämningsmappar
checkMicrosoft Office 365
Tillval: Logga in med ditt Microsoft-konto i skolplattformen och dela Office 365-dokument mellan lärare och elever.
checkKalender
Prenumerera på schema med lektionsagenda direkt i ditt kalenderprogram.
checkHändelser
Händelser som t.ex. nationella prov kan enkelt adderas till befintligt schema. Elever ser det som en lektion och lärare ser hur många elever som kommer att frånvara från ursprunglig lektion.
checkSpråk
Välj att arbeta på svenska eller engelska.
checkRapporter
Generera avancerade rapporter med några få knapptryckningar. Exempel: Hur många elever ska läsa en viss kurs nästa läsår? Är alla elever betygsatta för aktuella kurser? Överblick över alla elevers studieresultat/studieplaner.
checkUtskrifter
Förhandsgranska och skriv ut examensbevis efter val och sortering. Elever kan själva skriva ut utdrag ur betygskatalogen.
checkInloggning
Välj att logga in med Schoolity-konto, BankID eller befintligt Google / Microsoft / Facebook-konto och undvik att skapa ytterligare ett lösenord att hålla reda på.
checkBetygsättning
Extra säkerhet i form av SMS-signering vid betygsättning. Möjlighet till utskrift för manuell signering och arkivering. Skolans administratör kan förhandsgranska och sedan publicera betyg direkt till elevers studieplaner.
checkHistorik
Tillgång till tidigare års elever, scheman, kursplaneringar, studieplaner och betyg etc.
checkAnsökning
Låt framtida elever ansöka direkt i Schoolity. Hantera kön och flytta över antagna elever till nästa års schema.
Schoolity AB • info@schoolity.com