LOGGA IN

supervisor_accountLärplattform för din skola

Lärplattform för en skola är ett av de viktigaste verktygen lärare och elever har att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Lärplattformen ska hjälpa alla inblandade att på ett pedagogiskt och smidigt sätt förmedla information utan att binda upp resurser i onödan.
I Schoolity kan lärare skapa egna levande ämnessidor med länkar, bilder, video och bilagor. Elever kan interagera och kommentera på inlägg och uppgifter skapade av lärare eller skapa egna inlägg för t ex utvecklingssamtal.
Uppgifter kan skapas direkt på en lektion eller fristående på ämnessidan. Inlämningsuppgifter kan automatiskt skickas till Urkund för plagiatkontroll. Resultatet visas direkt i Schoolity med länk till Urkund för ytterligare information. Uppgifter kan resultatrapporteras med färg, fritext eller betyg.
Ämnesidor kan även innehålla en rubriceringsmatris som kan anpassas efter gruppens behov eller laddas direkt från Skolverket. Uppgifter kan refereras från matrisen för individuell bedömning. Enskilda förmågor kan kommenteras av lärare.
För att kunna informera elever löpande hur de ligger till i varje ämne finns även möjlighet att presentera en prognos med datumstämpel. För elever som riskerar betyget F eller uppvisar otillräcklig närvaro kan varningar som måste kvitteras av elev och vårdnadshavare delas ut.
Nationella provresultat registreras direkt i lärplattformen i linje med SCBs krav. När det är dags för betygsättning finns allt relevant material samlat på en plats vilket gör det enkelt att sätta rätt betyg.
Schoolity är en komplett lärplattform med integrerad schemaläggning och administration.
Schoolity AB • info@schoolity.com