LOGGA IN

scheduleSchemaläggning för din skola

Schemaläggning för din skola ska vara enkel att komma igång med och tillräckligt kraftfull för att kunna tillfredsställa den mest mångfasetterade skolan. Schemaläggning för gymnasiet och högskolan, med många valbara kurser och varierande studieplaner, ställer höga krav på flexibilitet och funktionalitet. För grundskolan kanske det är viktigare att enkelt och snabbt kunna lägga ett schema och veta att avancerade funktioner finns om de behövs.
Schoolity låter dig göra allt detta och mycket därtill. Schemaläggningen sker direkt i webbläsaren utan att göra avkall på funktioner eller prestanda. Inga externa program behövs, vilket i sin tur betyder att inga exporter och importer mellan olika program behövs. Schemat är alltid uppdaterat med de senaste lektionerna för schemaläggare såväl som lärare och elever.
Eftersom schemat automatiskt synkroniseras mellan alla användare är det möjligt för flera schemaläggare att samtidigt arbeta med samma schema utan konflikter. Om en lärare behöver boka ett rum utöver schemat har han eller hon samma hjälpmedel som schemaläggaren till sitt förfogande. Detta innebär att eventuellt dubbelbokningar undviks och allas scheman blir uppdaterade.
När det är dags att påbörja nästa års schema skapar schemaläggaren ett schema som bara han eller hon har tillgång till tills det är dags att publicera det för övriga organisationen. Lärare och elever med tillhörande studieresultat förs automatiskt över till det nya schemat. Det går även att välja vilka delar av förra årets schema som ska följa med.
Justering och utplacering av lektioner sker enkelt med hjälp av drag och släpp. Innan du börjar flytta en lektion visas var den kan placeras utan att någon dubbelbokning sker. Om dubbelbokning ändå är att föredra är det bara att bekräfta att så ska vara fallet då varningsdialogen visas. Om det aktuella rummet är upptaget vid en viss tidpunkt kommer programmet att föreslå ett ledigt rum.
För att kunna lägga ett så bra schema som möjligt behövs bra underlag. I Schoolity har du som schemaläggare flera olika vyer till ditt förfogande. Det går att se schema för helår, vecka eller precis vilken tidsperiod som helst. Schemat i sin tur kan visa hela veckan eller utvalda dagar. Det går även att se flera elever och grupper sida vid sida i samma schema eller visa alla elevers lektioner i en viss grupp. Ändringar kan göras direkt i multivisningsläge.
När som helst och helt utan extra jobb går det att under schemaläggningsprocessen följa hur ämnen och grupper fördelas på de lärarresurser som finns tillgängliga. På så sätt kan lärarnas tid användas så effektivt som möjligt.
Vi hoppas att nästa schemaläggning på din skola sker med Schoolity.
Schoolity AB • info@schoolity.com